Energia­todistus
Rovaniemi Insinööritoimisto Nikka Oy laatii energia­todistukset nopealla aikataululla

Energiatodistukset nopeasti ja ammattitaidolla

Insinööritoimisto Nikka Oy on rakennusalan asiantuntija, joka toimittaa energiatodistukset nopeasti ja joustavasti Lapin alueella. Satu Nikka on rakennusinsinööri (AMK) ja hänellä on energiatodistuksen laatijan pätevyys (FISE).

Satu Nikka • Insinööritoimisto Nikka Oy

”Olen laatinut jo 1650 energiatodistusta ja luku jatkaa kasvamistaan. Kokemukseni alalta on vankka. Ota yhteyttä kun, tarvitset
kiinteistöllesi energiatodistuksen.”

Energiatehokkuus • Insinööritoimisto Nikka Oy

Mikä on energiatodistus?

Lakiin perustuva energiatodistus on ollut käytössä Suomessa vuodesta 2008 lähtien. Sen tarkoituksena on helpottaa rakennusten energiatehokkuuden vertailua, edistää rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa.

Energiatehokkuus ilmaistaan rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen perusteella luokkatunnuksella A-G. Rakennukset on jaettu käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin ja jokaisella luokalla on oma luokitteluasteikko.

E-luvun määrittäminen
Energiatehokkuuden, eli E-luvun, laskennassa selvitetään rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittava kokonaisenergiankulutus sekä laskennallinen ostoenergiankulutus. Tarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta: ilmanvaihtoa, valaistusta, tilojen lämmitystä ja käyttöveden lämmitystä. Siinä huomioidaan myös rakennuksen tekniset järjestelmät ja rakennusosien ominaisuudet.

Tarkastelussa määritetään myös se, kuinka paljon rakennuksessa tarvitaan ostoenergiaa, kuten sähköä, kaukolämpöä, öljyä, tai pellettejä. Kokonaisenkulutuksen laskennassa käytetään omia kertoimia eri energiamuodoille, joten rakennuksen lämmitystavalla on merkitystä.

Todistuksessa annetaan suosituksia toimista, joilla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, ellei kyseessä ole uudisrakennus tai rakennus, jolle ei tällaisia toimia voida osoittaa.

Milloin energiatodistus tulee hankkia?

Energiatodistus tulee hankkia aina kun haetaan rakennuslupaa. Myynti- ja vuokraustilanteissa energiatodistus tarvitaan kaikille rakennustyypeille.
Kuka voi laatia energiatodistuksen?
Energiatodistuksen laatijalla tulee olla soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus. Lisäksi henkilöllä tulee olla pätevyyskokeen kautta myönnetty energiatodistuksen laatijan pätevyys.
Kuinka kauan energiatodistus on voimassa?
Energiatodistus on voimassa, kunnes se korvataan uudella. Voimassa olo on kuitenkin enintään 10 vuotta.
Omakotitalon piirustukset • Insinööritoimisto Nikka Oy

Insinööritoimisto Nikka Oy

Lehtiojantie 30
96190 Rovaniemi
Y-tunnus: 2645448-1

Satu Nikka

Rakennustekniikan Insinööri (AMK)
Rakennusterveysasiantuntija (C-26224-26-21)
Energiatodistusten laatijan pätevyys (FISE)

Suomen Vahvimmat platina – Insinööritoimisto Nikka Oy 2021 – 2023