Rakennuttaminen ja
rakennus­valvoja Lappi

Rakennuttaja­konsultti ja rakennusvalvoja Lapin alueella

Insinööritoimisto Nikka Oy tarjoaa rakennuttaja­konsultin ja rakennus­valvojan palveluita Lapissa yrityksille ja taloyhtiöille. Yrityksen toimintasäde on 350 kilometriä Rovaniemeltä käsin.

Yritys on toiminut rakennuttaja­konsulttina mm. hotellihankkeissa, liikerakennuksissa, taloyhtiöissä ja myymäläprojekteissa.

Kokemusta on taloyhtiömuotoisten rakennusten rakennuttamisesta.

Yrittäjä Satu Nikka on rakennustekniikan insinööri (AMK), rakennusterveysasiantuntija ja hänellä on energiatodistusten laatijan pätevyys.

Omakotitalon piirustukset pöydällä • Insinööritoimisto Nikka Oy

Rakennuttajakonsultin palvelut yrityksille ja taloyhtiöille

Rakennuttaja­konsultin tehtävät vaihtelevat jonkin verran rakennus­projektin mukaan. Yleisimmin olen rakennuttaja­konsulttina mukana jo rakennuksen suunnittelu­vaiheessa varmistamassa, että suunnitelmat vastaavat asiakkaan tarpeita ja ovat teknisesti toteutettavissa.

Rakennuttaja­konsultin tehtäviin kuuluu tarvittavista luvista huolehtiminen ja viranomais­yhteyksien hoitaminen. Urakka­tarjousten pyytäminen ja urakoitsijan valinta ovat rakennuttaja­konsultin vastuualuetta.

Kustannus­arviot ja budjetointi sekä aikataulun hallinta ovat rakennuttaja­konsultin vastuulla. Lisäksi projektin aikana tarvittavat sopimukset ja rakennus­prosessin dokumentaatio kuuluvat pakettiin. Urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja tilaajan ajan tasalla pitäminen kuuluu rakennuttaja­konsultille.

Satu Nikka • Insinööritoimisto Nikka Oy
”Vahvuuksiani rakennuttajana on luotettavuus ja tarkkuus. Valvon asiakkaani etua läpi koko rakennusprosessin. Kaikki ratkaisut teen ammattitaitooni nojaten. Laadunvalvonta on vahvaa osaamistani ja se kulkee mukana läpi rakennusprosessin.”

Rakennusvalvonta

Tarjoan rakennusvalvojan palvelua. Rakennustyömailla valvojan tärkein tehtävä on varmistaa, että projekti etenee suunnitelmien mukaisesti, turvallisesti ja se täyttää tarvittavat laatu­vaatimukset.

Rakennusvalvoja varmistaa, että urakoitsija noudattaa tehtyä sopimusta ja työ toteutetaan huolellisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu valvoa, että kohteessa noudatetaan voimassa olevia rakentamismääräyksiä.

Laadunvalvontaan kuuluu rakennusmateriaalien tarkastaminen ja rakennusprojektin laadukas toteutuminen.

Rakennusvalvojan tehtäviin kuuluu myös projektin dokumentointi ja yhteydenpito hankkeen eri osapuolten välillä.

Satu Nikka • Insinööritoimisto Nikka Oy
Piirustukset valmiina toteutukseen • Insinööritoimisto Nikka Oy

Asiantuntijalausunnot riitatilanteissa

Asuntokaupassa ja rakentamisessa nousee esiin joskus riitatilanteita, joissa tarvitaan riippumattoman asiantuntijan arvio tilanteesta. Insinööritoimisto Nikka Oy tekee lausunnot tosiasioihin pohjautuen. Arviot siitä, ovatko rakennustekniset asiat kunnossa vai eivät, nojaavat pitkään kokemukseen. Lausunnot perustuvat rakennustekniikan lakipykäliin.

Asiantuntijalausuntoja voivat tilata niin yritykset kuin yksityisasiakkaat.

Rakennuttajan tehtävät

Palvelut • Insinööritoimisto Nikka Oy

Kiinteistön omistajan edun valvonta

Palvelut • Insinööritoimisto Nikka Oy

Rakennus­prosessin dokumentaatio

Palvelut • Insinööritoimisto Nikka Oy

Lupien hankinta ja viranomais­kontaktit

Palvelut • Insinööritoimisto Nikka Oy

Urakka­tarjousten hankinta

Palvelut • Insinööritoimisto Nikka Oy

Suunnitelmien hankinta

Palvelut • Insinööritoimisto Nikka Oy

Aikataulutus

Palvelut • Insinööritoimisto Nikka Oy

Laadunvalvonta

Palvelut • Insinööritoimisto Nikka Oy

Viestintä

Insinööritoimisto Nikka Oy

Lehtiojantie 30
96190 Rovaniemi
Y-tunnus: 2645448-1

Satu Nikka

Rakennustekniikan Insinööri (AMK)
Rakennusterveysasiantuntija (C-26224-26-21)
Energiatodistusten laatijan pätevyys (FISE)

Suomen Vahvimmat platina – Insinööritoimisto Nikka Oy 2021 – 2023